Onderzoeks- en OpleidingsGroep voor decentrale overheden en Europa

De basis voor het onderzoek naar Europees recht en Nederlandse decentrale overheden is gelegd in het handboek van Kamiel Mortelmans en Bart Hessel uit 1997. Daarna heeft Bart Hessel vanuit het Europa Instituut en het netwerk van OOG een omvangrijk aantal boeken en artikelen gepubliceerd (zie sectie Publicaties).
Daarnaast is ook veel opdracht onderzoek verricht; sommige hebben geleid tot bekende of niet-vertrouwelijke adviezen (zie de publicatielijst) De meeste opdrachtonderzoeken zijn echter wel vertrouwelijk en kunnen niet worden genoemd.

Vanuit het Europa Instituut en het netwerk van OOG heeft Bart Hessel opdrachtonderzoek verricht voor de volgende instellingen: