Onderzoeks- en OpleidingsGroep voor decentrale overheden en Europa

Omdat er een grote kloof bestaat tussen de belevingswereld van de beoefenaren van Europees recht en de belevingswereld van decentrale overheden wordt in alle cursussen de vertaalslag gemaakt van de Europese regels naar de decentrale praktijk. Daarbij wordt ook extra aandacht besteed aan de kloof tussen de decentrale beleidsmakers en de juristen. Juristen moeten leren mee te denken met de beleidsmakers.

Opleidingen op maat voor beleidsmakers en/of juristen

Afhankelijk van de behoefte van de betrokken overheid verzorgt OOG opleidingen voor beleidsmakers en juristen. Ook bij opleidingen voor advocaten en andere juristen wordt aandacht besteed aan de beleidsmatige kant van de Europese regelgeving.
De opleidingen worden naar uw wens op maat gesneden.

Keuze tussen signalerende en verdiepende opleidingen

Vanaf het begin wordt binnen OOG een onderscheid gemaakt tussen opleidingen die bij de deelnemers een bel moeten laten rinkelen dat Europees recht aan de orde kan zijn en opleidingen die de deelnemers leren hoe met de actuele regelgeving moet worden opgegaan.

Het tijdig signaleren van de toepasselijke Europese regelgeving: de bel laten rinkelen

Hierbij kan sprake zijn van een eerste kennismaking met bepaalde onderdelen van het Europese recht of een brede kennismaking met alle relevante regelgeving, Met deze aanpak wordt bereikt dat bij de betrokken beleidsmedewerkers, juristen of bestuurders op tijd de bel gaat rinkelen dat zij met bepaalde Europese regels rekening moeten houden.

Het goed en creatief omgaan met de toepasselijke regelgeving: de kansen benutten

Daarnaast verzorgt OOG ook verdiepende en actualiserende cursussen over specifieke leerstukken. Door deze cursussen leren medewerkers van overheden en advocaten hoe zij de Europese regels in concrete gevallen moeten toepassen. Het benutten van de kansen die de Europese regels bieden en het vinden van het goede antwoord op de gerezen vragen.

Reeds bestaande opleidingen

Ruime ervaring is opgedaan met de volgende cursussen:

 • Kennismaken met Brussel en de Europese regelgeving
 • Het Europees recht dat relevant is voor decentrale overheden
 • De Dienstenrichtijn en decentrale overheden
 • De regels van vrij verkeer en decentrale overheden
 • Aanbesteding en decentrale overheden
 • Staatssteun en decentrale overheden
 • De structuurfondsen en decentrale overheden
 • Mededingingsrecht en decentrale overheden
 • Europees milieurecht en decentrale overheden (water, lucht, bodem etc.)
 • Hoe moeten decentrale overheden omgaan met onjuist omgezette richtlijnen?
 • Wat zijn de gevolgen van de Wet NErpe voor decentrale overheden?
 • Hoe kunnen decentrale overheden invloed uitoefenen op de Europese regelgeving?
 • Hoe kunnen decentrale overheden de beleidskansen benutten die Europa hen biedt?

Bart Hessel heeft vanuit het netwerk van OOG in company cursussen gegeven bij de volgende instellingen:

Bart Hessel is docent bij: