Onderzoeks- en OpleidingsGroep voor decentrale overheden en Europa

De Onderzoeks- en OpleidingsGroep (OOG) voor decentrale overheden en Europa is als virtueel samenwerkingsverband in 2002 opgericht door Bart Hessel. Sinds januari 2010 is OOG ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennootschap onder firma.
OOG is er op gericht decentrale overheden vertrouwd te maken met het Europese beleid en recht en hen te begeleiden bij het benutten van de kansen die Europa hen biedt bij het nastreven van hun eigen beleidsdoelstellingen.
Vanuit OOG wordt onderzoek gedaan naar de betekenis van het Europese recht voor decentrale overheden en de mogelijkheden om spanningen tussen de Europese regels en de decentrale praktijk op te lossen. Daarbij wordt niet alleen gekeken hoe decentrale overheden hun gedrag moeten aanpassen aan de Europese regels maar ook bezien hoe Europese regels desgewenst aangepast kunnen worden aan de decentrale Nederlandse praktijk. Dit onderzoek leidt tot boeken en artikelen in tijdschriften waarbij de vertaalslag naar de decentrale praktijk centraal staat, maar ook tot adviezen aan decentrale overheden, ministeries, toezichthouders en advocatenkantoren voor de aanpak van concrete cases.

Virtueel samenwerkingsverband

Bij de onderzoeks- en opleidingactiviteiten van OOG wordt desgewenst samenwerking gezocht met verschillende instellingen en organisaties. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan: