Onderzoeks- en OpleidingsGroep voor decentrale overheden en Europa

OOG heeft in samenwerking met verschillende organisaties een breed assortiment aan publicaties verzorgd. In deze sectie vindt u een onderverdeling naar verschillende onderwerpen.

Op het gebied van publicaties werkt OOG nauw samen met Kluwer. Bezoek de Kluwer Shop:

het recht van de eu voor decentrale overheden

Hessel, Bart, Nikee Groot, Daniëlle Radder en Kristel van der Woerdt, Het recht van de EU voor decentrale overheden; een praktische handleiding voor Europabewuste provincies en gemeentes, Ars Aequi Libri, 2016 (kopen)

Lees meer...

1001 vragen over staatssteun Groeneveld, Anne-Marije, Bart Hessel & Ilze Jozepa, 1001 vragen over staatssteun, de praktijk van de decentrale overheden, Praktijkcahiers Europees recht, deel 2, Sdu uitgevers 2008, 217 p.

Lees meer...

Mededingingsrecht voor decentrale overhedenGerbrandy, Anna en Bart Hessel, Mededingingsrecht voor decentrale overheden, serie Europees recht en decentrale overheden deel 4, Kluwer 2004, 375 p.

Lees meer...

De Dienstenrichtlijn decentraal

Hessel, Bart, Emile Perton & Marieke Scheibroek (red.) De Dienstenrichtlijn decentraal. De gevolgen van de Dienstenrichtlijn voor decentrale overheden, Praktijkcahiers Europees recht, deel 3, Sdu 2009, 201 p.

Lees meer...

Artikelen

  • Gemeentelijke onrust rond inbesteden, De Europese Gemeente, 2005/3, p. 7/8.
  • Europese transparantie ook onder de aanbestedingsdrempel, De Europese Gemeente, 2005/5, p. 22/23.

OOG heeft via de gemeente Den Haag opdracht gekregen voor dit boek. Dit is geschreven door auteurs van het Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid van de Universiteit Utrecht, thans Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Voor nadere informatie over milieurecht wordt naar dit centrum verwezen.

Europees milieurecht voor de gemeentelijke praktijkMr. A.A.J. de Gier, mr. A.B. Blomberg, mr. G.M. van den Broek, mr. J. Robbe, prof. mr. A.A. Freriks, prof.mr. H.F.M.W. van Rijswick en prof.mr. R. Widdershoven, Europees milieurecht en de gemeentelijke praktijk, Sdu 2008, 200 p.