Onderzoeks- en OpleidingsGroep voor decentrale overheden en Europa

Boeken

Boeken

 
Samenhangende boeken over sociale markteconomie van de vorige eeuw:
  • B. Hessel, Rechtsstaat en economische politiek (dissertatie Universiteit Utrecht), W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1987, 606 p.
  • Bart Hessel, Joop Schippers & Jacques Siegers (editors), Labour Market Inequality between Men and Women, Current issues in Law and Economics, Thesis Publishers Amsterdam 1996, 153 p.
  • Bart Hessel, Joop Schippers & Jacques Siegers (editors), Market Efficiency versus Equity, Thesis Publishers Amsterdam 1998, 201 p.
  • B. Hessel, J.J. Schippers & J.J. Siegers (editors), The Interaction between Labour Markets and Commodity Markets, Economic and Legal Analyses, Thesis Publishers Amsterdam 2000, 189 p.
  • B. Hessel & S.Klosse (red.), Sociaal en economisch recht, Grensvlak van markt en overheid, tweede druk, Wolters-Noordhoff, Groningen 1997, 388 p.  
  • Bart Hessel & Patrick de Graaf (red.), Over recht en bedrijfsethiek, Pleidooien voor samenwerking, Ars Aequi Libri 1998, 265 p.