Onderzoeks- en OpleidingsGroep voor decentrale overheden en Europa

Boeken

Boeken

Europa op het grensvlak van recht en beleid

 • Hessel, Bart, Emile Perton, Jolinda Verwoert (red.), Europa op het grensvlak van recht en beleid, Praktijkcahiers Europees recht deel 1, Sdu 2007, 139 p.
 • Europees institutioneel recht en de decentrale overheden in Nederland, in: Europees recht en de decentrale overheid in Nederland en België, Asser Instituut Colloquium Europees recht, eenendertigste zitting 2001, T.M.C. Asser Press 2002, p. 9-32.
 • Europees materieel recht en de decentrale overheden in Nederland, in: Europees recht en de decentrale overheid in Nederland en België, Asser Instituut Colloquium Europees recht, eenendertigste zitting 2001, T.M.C. Asser Press 2002, p. 67-92.
 • De relatie tussen de Europese regelgever en de decentrale overheden vanuit decentraal perspectief, in: De Europese regelgever en de decentrale overheden, preadvies Vereniging voor wetge¬ving en wetgevingsbeleid 1999, Sdu 2000, p.11-67.
 • EC-legislation and Its Effects on Sub-National Authorities, in: Implication of EC-legislation at Sub-National level. Experience of the 15 EU Member Sates, European Commission, TAIEX- Publication, Brussels 1999, p.17-33. (verschenen in alle talen van de Gemeenschap)
 • Hessel, B, Bouwen aan een stad in Europa, Europeesrechtelijk gereedschap voor Leidsche Rijn en Utrecht, inaugurele rede UU, Kluwer 1999 51 p.
 • Hessel, B en K.J.M. Mortelmans, Het recht van de Europese Gemeenschappen en de decentrale overheden in Nederland, Tjeenk Willink, Deventer 1997, 504 p.

Artikelen

Artikelen

 • Europaproof, een permanent leerproces, De Europese Gemeente, 2009/1.
 • Genomineerd voor de gouden Berlusconi, De Europese gemeente, 2009/3, p. 23.
 • EUKN en Europa Decentraal moeten nodig samenwerken, De Europese Gemeente, 2008/4, p. 8-9.
 • Decentrale bestuurders geven het goede voorbeeld, De Europese Gemeente, 2007/4, p. 3.
 • Versterking van democratie en decentrale overheden in de EU, De Europese Gemeente 2007/6, p. 6/7.
 • Utrechtse masterclass Europees recht werkt aan de toekomst, De Europese Gemeente 2007/6, p. 24/25.
 • Olievlekwerking EU- rechtspraak?, Staatscourant, 2 oktober 2006, p. 5.
 • Over Europese dromen, Staatscourant,8 november 2006, p. 3.
 • De winst van de EU-Grondwet voor decentrale overheden mag niet verloren gaan, RegelMaat, 2006/1, p.23-34.
 • Referendum: best wel wennen, Staatscourant, 6 juni 2005, p. 4.
 • De ontwerp-grondwet en de Nederlandse decentrale overheden, in: Europese grondwet, de doorwerking van de ontwerp-Europese Grondwet op beleidsterreinen van BZK, Ministerie van BZK, Den Haag 2004, p. 7-37.
 • De EU-grondwet een winstpakker voor decentrale overheden, De Europese Gemeente, 2004/4, p. 4-6.
 • De rol van de Nederlandse decentrale overheden in het Europese wetgevingsproces, RegelMaat, 2003/2, p. 46 – 68.
 • Een brug tussen burgers en Brussel, een rol van de decentrale overheden, De Europese Gemeente, 2002/6, p. 7 – 9.
 • Het Witboek ‘Europese Governance’ een uitdaging voor de Nederlandse decentrale overheden, De Europese Gemeente, 2002/3, p. 11- 14.
 • Europa bedreiging voor gemeenten?, De Europese Gemeente, tijdschrift van de Raad der Europese Gemeenten en Regio's, 2000/1, p. 5-9.
 • Invloed van de Europese regelgeving op de totstandkoming van Leidsche Rijn, Bouwrecht, december 2000, p.999-1010.
 • EG-recht en decentrale regelgevers, verkenningen op de terreinen van milieu en steunverlening, RegelMaat 1998/5, p.250-268.
 • Decentralized Government and Community Law: Conflicting Institutional Developments? (met K.J.M. Mortelmans), Common Market Law Review, 1993, p. 905-937.

Bekende c.q. niet-vertrouwelijke adviezen

 • De ontwerp-grondwet en de Nederlandse decentrale overheden, advies aan het ministerie van BZK vooruitlopend op het Nederlandse voorzitterschap, oktober 2003, 26 p.
 • De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie in het Europeesrechtelijke kader, SER-Advies, Den Haag, 1994. Onderzoeksleiding met K.J.M. Mortelmans, 324 p. inhoudelijke bijdragen:
  • Deel I, De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de Europese Gemeenschappen: een inhoudelijk kader, p. 17-36;
  • Deel IV, Positieve integratie, p. 301-314.

Regelgeving

Deze sectie is nog in bewerking. We nodigen u uit om op een later tijdstip nog eens terug te komen.