Onderzoeks- en OpleidingsGroep voor decentrale overheden en Europa

Veranderingen in het Huis van Thorbecke: Wet NErpe en zwaarder toezicht op decentrale overheden: Hoe moeten decentrale overheden omgaan met niet goed omgezette richtlijnen?

Boeken

Boeken

In de Europese houdgreep Hessel, Bart e.a., In de Europese houdgreep?, Over zwaarder ministerieel toezicht, serie Europees recht en decentrale overheden deel 2, Kluwer 2003, 156 p.

 

Artikelen

Artikelen

 

Bekende c.q. niet vertrouwelijke adviezen

  • Europeesrechtelijk toezicht op Nederland en de doorwerking naar decentrale overheden. Verkenningen ten behoeve van de ministeriële verantwoordelijkheid. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Interdepartementale Commissie Europeesrecht (ICER)-werkgroep Toezicht (samen met F.A.N.J. Goudappel, J.W. van de Gronden en S.E.Neven), Europa Instituut Universiteit Utrecht mei 2000, 103 p.
 

Wetgeving en rechtspraak

Deze sectie is nog in bewerking. U wordt vriendelijk uitgenodigd om op een later tijdstip terug te komen.