Onderzoeks- en OpleidingsGroep voor decentrale overheden en Europa

Boeken

Boeken

Pluk de vruchten van de interne markt

Hessel, Bart, Ann-Marie Kühler & Emile Perton (red.) Pluk de vruchten van de interne markt. Europees beleid als kans voor decentraal beleid, Praktijkcahiers Europees recht, deel 5, Sdu 2011, 279 p.

De Dienstenrichtlijn decentraal

Hessel, Bart, Emile Perton & Marieke Scheibroek (red.) De Dienstenrichtlijn decentraal. De gevolgen van de Dienstenrichtlijn voor decentrale overheden, Praktijkcahiers Europees recht, deel 3, Sdu 2009, 201 p.

 

Artikelen

Artikelen

Bekende c.q niet-vertrouwelijke adviezen

  • Advies aan het ministerie van VROM over de Europese aspecten van de zaak Sint Servatius (met S.A. de Vries), februari 2007, 17 p.
  • Checklist voor de vier vrijheden, een handleiding voor de provincie Noord-Brabant, (mmv R Goossen) OOG/Europa Instituut, november 2001, 56 p.
  • Onder sociale voorwaarden, toepassing van contract compliance door de gemeentelijke en provinciale overheid: randvoorwaarden, ervaringen en resultaten. In opdracht van het ministerie van SZW (samen met R.H. van het Kaar, A.C.J.M. Wilthagen (red.), H. van Lieshout , Hugo Sinzheimer Instituut (Univer¬siteit van Amsterdam) en Europa Instituut (Universiteit Utrecht), Onderzoekschool AWSB 2000, 104 p. bijdrage: hoofdstuk 2 Overzicht van de juridische mogelijkheden voor contract compliance (samen met H.Luijendijk), p.13-38.

Wetgeving en rechtspraak

Deze sectie is nog in bewerking. U wordt vriendelijk uitgenodigd om op een later tijdstip terug te komen.