Onderzoeks- en OpleidingsGroep voor decentrale overheden en Europa

Van Europa proof naar Europa wise en Europa bewust

Aanvankelijk lag bij OOG de nadruk op het Europa proof worden van decentrale overheden. Daarbij werkte Bart Hessel met Berenschot aan het Europa proof maken van de provincies Noord- Brabant, Fryslân en Utrecht en het adviseren om langs de lijnen van informatie, organisatie en uitvoering Europa te zien als onderdeel van de dagelijkse praktijk.
Via de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en het juridisch PAO te Utrecht verzorgde Bart Hessel cursussen over Europese regelgeving die relevant is voor decentrale overheden, zoals staatssteun, aanbesteding, vrij verkeer, mededinging, milieurecht, structuurfondsen et cetera.
Sinds 2008 is, rond het uitbreken van de bankencrisis, samenwerking ontstaan met ERAC en Subpoort en gekozen voor Europa wise. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige samenhang tussen het verwerven van Europese gelden en de regels van staatssteun, aanbesteding en mededinging die aan de orde komen bij het besteden van die gelden voor decentrale beleidsdoelen. Met Subpoort organiseert OOG een opleiding waarbij verwerving van Europese gelden voorop staat en aansluitend wordt ingegaan op staatssteun, aanbesteding en mededinging. Die rechtsgebieden zijn namelijk relevant wanneer overheden de binnengehaalde gelden gaan besteden voor hun eigen beleidsdoelstellingen.

Van Europese bedreigingen naar Europese kansen voor decentrale beleidsmakers: beleidsmatig Europabewustzijn

Ook bij andere onderzoeks- en opleidingsactiviteiten van OOG heeft Bart Hessel gekozen voor een beleidsmatige benadering van Europa waarbij de Europese regels, naast Europese gelden en netwerken, worden gezien als instrumenten van beleid. Daarbij ligt dan de nadruk op de kansen het Europese beleid en de Europese regels bieden aan decentrale beleidsmakers om hun eigen beleidsdoelstellingen te realiseren. Deze beleidsmatige benadering wordt gehanteerd in de cursussen en de publicaties. Deze keuze voor beleidsmatig Europabewustzijn in plaats van Europa-proof is overgenomen en bepleit door de Raad voor het openbaar bestuur in zijn advies van november 2013: Met Europa verbonden, een verkenning van de betekenis van Europa voor gemeenten en provincies

Alle ruimte voor kritiek op Europa maar dan wel met enig benul

OOG is geen club van Eurofielen die alles uit Brussel maar accepteren. Er is zeker ruimte voor en behoefte aan kritiek op bepaald Europees beleid of bepaalde regelgeving maar dat moet inhoudelijk wel ergens op slaan en to the point zijn. Zo slaat het oude pleidooi van Harry van Bommel om tegen de Europese grondwet te stemmen omdat de Poolse loodgieters komen nergens op. Het was echter prettig geweest als hij zijn kritiek op de liberale markt met enig benul had toegepast toen bleek dat volgens artikel 16 van de Dienstenrichtlijn – en in afwijking van de ruime rechtspraak van het Hof van Justitie - alleen nog maar ruimte is om van de markt af te wijken met een beroep op openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en milieu.